STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66161 19012284/HSCBMB-HN 190000356/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA HƯNG

Còn hiệu lực

66162 19014323/HSCBA-HN 190001696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Thiết bị bơm bóng

Còn hiệu lực

66163 19014322/HSCBA-HN 190001697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

66164 19012289/HSCBMB-HN 190000357/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Còn hiệu lực

66165 19012287/HSCBMB-HN 190000358/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực