STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66181 19013183/HSCBA-HCM 190001381/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

66182 19013199/HSCBA-HCM 190001384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Thiết bị nha khoa

Còn hiệu lực

66183 19013200/HSCBA-HCM 190001385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Kính phóng đại nha khoa

Còn hiệu lực

66184 19013191/HSCBA-HCM 190001387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH MIẾNG DÁN LÀM MÁT MEDICAL COOLING GEL PATCH

Còn hiệu lực

66185 19013197/HSCBA-HCM 190001388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ vi thông nối vùng bè

Còn hiệu lực