STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66186 19013197/HSCBA-HCM 190001388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ vi thông nối vùng bè

Còn hiệu lực

66187 19013217/HSCBA-HCM 190001389/PCBA-HCM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT GĂNG TAY 2 NGÓN

Còn hiệu lực

66188 19000031/HSCBA-TB 190000017/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Băng dính cá nhân Osama Cico

Còn hiệu lực

66189 19000029/HSCBA-TB 190000015/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Miếng dán hạ sốt Osama Cico

Còn hiệu lực

66190 19000028/HSCBA-TB 190000014/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Miếng dán giảm đau Asama Cico

Còn hiệu lực