STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66211 19012264/HSCBMB-HN 190000352/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO THÀNH NAM

Còn hiệu lực

66212 19014191/HSCBA-HN 190001670/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo Vagilgood

Còn hiệu lực

66213 19014283/HSCBA-HN 190001671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

66214 19014284/HSCBA-HN 190001672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM Băng dán mụn

Còn hiệu lực

66215 19014320/HSCBA-HN 190001673/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN XỊT TÓC HADUCO PLUS

Còn hiệu lực