STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66236 19013411/HSCBA-HCM 190001588/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Nước biển sinh lý vô trùng vệ sinh mũi PHYSIOMER

Còn hiệu lực

66237 19013417/HSCBA-HCM 190001589/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Nước biển sinh lý vô trùng vệ sinh tai AUDICLEAN

Còn hiệu lực

66238 19013403/HSCBA-HCM 190001590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Bộ bóp bóng ( Silicon), Bộ hút đàm khí và Túi chườm điện

Còn hiệu lực

66239 19012841/HSCBA-HCM 190001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Gói thử kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

66240 19013169/HSCBA-HCM 190001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Đèn LED dùng trong Nha khoa

Còn hiệu lực