STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66261 19009419/HSCBMB-HCM 190000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SÁNG CHÂU Á

Còn hiệu lực

66262 19013262/HSCBA-HCM 190001467/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Găng tay cao su không bột dùng trong y tế

Còn hiệu lực

66263 19013245/HSCBA-HCM 190001468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dao phẫu thuật các size

Còn hiệu lực

66264 19013271/HSCBA-HCM 190001469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đầu cone có khía ; Đầu cone không khía

Còn hiệu lực

66265 19013274/HSCBA-HCM 190001470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH MEDICAL COOLING GEL PATCH

Còn hiệu lực