STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66341 19013691/HSCBA-HN 190001255/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

66342 19013694/HSCBA-HN 190001256/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 3 tay quay

Còn hiệu lực

66343 19013695/HSCBA-HN 190001257/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh điều khiển điện

Còn hiệu lực

66344 19012192/HSCBMB-HN 190000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI LÂM

Còn hiệu lực

66345 19006414/HSCBSX-HN 190000030/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ cồn povidone 10%

Còn hiệu lực