STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66391 19013755/HSCBA-HN 190001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

66392 19013800/HSCBA-HN 190001195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

66393 19013797/HSCBA-HN 190001196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường khám bệnh nhân

Còn hiệu lực

66394 19013798/HSCBA-HN 190001197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Bàn khám điện cho nội soi

Còn hiệu lực

66395 19013799/HSCBA-HN 190001198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Bàn khám cho siêu âm

Còn hiệu lực