STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66476 19013118/HSCBA-HN 190000601/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

66477 19013116/HSCBA-HN 190000602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn phẫu thuật thẩm mỹ

Còn hiệu lực

66478 19013117/HSCBA-HN 190000603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ

Còn hiệu lực

66479 19011985/HSCBMB-HN 190000101/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA

Còn hiệu lực

66480 19011948/HSCBMB-HN 190000100/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDI VIỆT

Còn hiệu lực