STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66501 19012215/HSCBA-HCM 190000507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Thiết bị nâng di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng

Còn hiệu lực

66502 19012217/HSCBA-HCM 190000508/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH Ý Ống truyền dung dịch dinh dưỡng

Còn hiệu lực

66503 19012226/HSCBA-HCM 190000509/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE TRANG THIET BI Y TE LOAI A

Còn hiệu lực

66504 19012203/HSCBA-HCM 190000510/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ BÓC TÁCH

Còn hiệu lực

66505 19009197/HSCBMB-HCM 190000047/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT

Còn hiệu lực