STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66541 18009110/HSCBMB-HCM 180000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

66542 18009120/HSCBMB-HCM 180000265/PCBMB-HCM

CÔN G TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFE EXPRESS

Còn hiệu lực

66543 18006372/HSCBSX-HN 180000037/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Băng dính y tế

Còn hiệu lực

66544 18011936/HSCBA-HN 180002107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT EZTUL COOL (EZTUL COOL COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

66545 18011932/HSCBA-HN 180002108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG PHÁT Xe đẩy gây mê

Còn hiệu lực