STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66616 18011301/HSCBA-HCM 180002234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ nén y khoa

Còn hiệu lực

66617 18011299/HSCBA-HCM 180002235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất làm khuôn răng

Còn hiệu lực

66618 18011292/HSCBA-HCM 180002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Miếng ngăn nước bọt bằng cao su

Còn hiệu lực

66619 18011293/HSCBA-HCM 180002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Dụng cụ sử dụng vật liệu MTA+

Còn hiệu lực

66620 18011243/HSCBA-HCM 180002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực