STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66696 19012321/HSCBA-HCM 190000599/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ bộ đặt nội khí quản, lưỡi, tay cầm

Còn hiệu lực

66697 19012330/HSCBA-HCM 190000600/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ sản phẩm đón bé chào đời, vô trùng

Còn hiệu lực

66698 19012335/HSCBA-HCM 190000601/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói Chăm Sóc Mẹ Sau Sinh

Còn hiệu lực

66699 19012333/HSCBA-HCM 190000602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói chăm sóc hậu sản cho bé, vô trùng

Còn hiệu lực

66700 19012331/HSCBA-HCM 190000603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm, Vô trùng

Còn hiệu lực