STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66706 19013108/HSCBA-HN 190000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Nạng tập đi

Còn hiệu lực

66707 19013110/HSCBA-HN 190000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Ghế bô vệ sinh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

66708 19000077/HSCBA-NA 190000006/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ cấy ghép răng

Còn hiệu lực

66709 19000004/HSCBA-TN 190000003/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

66710 19000227/HSCBA-ĐL 190000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BĂNG THUN

Còn hiệu lực