STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66801 19014248/HSCBA-HN 190001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Bộ đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

66802 19006423/HSCBSX-HN 190000039/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khóa ba chạc

Còn hiệu lực

66803 19014239/HSCBA-HN 190001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Mặt nạ khám khúc xạ

Còn hiệu lực

66804 19014236/HSCBA-HN 190001617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động

Còn hiệu lực

66805 19014233/HSCBA-HN 190001618/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi thẳng đứng kèm phụ kiện

Còn hiệu lực