STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66871 19012255/HSCBMB-HN 190000340/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SENMEDIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66872 19012248/HSCBMB-HN 190000338/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

66873 19012259/HSCBMB-HN 190000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ

Còn hiệu lực

66874 19014262/HSCBA-HN 190001604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

66875 19014270/HSCBA-HN 190001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khung tập đi

Còn hiệu lực