STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66886 19012965/HSCBA-HN 190000443/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Dụng cụ dùng trong phẫu thuật chấn thương

Còn hiệu lực

66887 19012940/HSCBA-HN 190000444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Ống lấy máu xét nghiệm

Còn hiệu lực

66888 19012960/HSCBA-HN 190000447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH YSMART Máy đo huyết áp cơ Visomat

Còn hiệu lực

66889 19012922/HSCBA-HN 190000451/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Băng chỉ thị nhiệt ( Autoclave Indicator Tape)

Còn hiệu lực

66890 19012943/HSCBA-HN 190000453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Khung quay tập khớp gối

Còn hiệu lực