STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66956 19011935/HSCBMB-HN 190000051/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ACA

Còn hiệu lực

66957 19011936/HSCBMB-HN 190000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AC PHARMA

Còn hiệu lực

66958 19011937/HSCBMB-HN 190000049/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO GIA KHÁNH

Còn hiệu lực

66959 19011938/HSCBMB-HN 190000048/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

66960 19011934/HSCBMB-HN 190000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH

Còn hiệu lực