STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67031 19013065/HSCBA-HN 190000560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ mổ đục thuỷ tinh thể

Còn hiệu lực

67032 19013066/HSCBA-HN 190000561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ mổ Glocom

Còn hiệu lực

67033 19013067/HSCBA-HN 190000562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ nạo phá thai

Còn hiệu lực

67034 19013068/HSCBA-HN 190000563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đình sản nam

Còn hiệu lực

67035 19013069/HSCBA-HN 190000564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đình sản nữ

Còn hiệu lực