STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67081 17007528/HSCBA-HCM 170001883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Bút đánh dấu phẫu thuật

Còn hiệu lực

67082 17007529/HSCBA-HCM 170001884/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Vật tư tiêu hao dùng trong phòng mổ, phòng hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

67083 17007651/HSCBA-HCM 170001885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Dụng cụ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

67084 17007580/HSCBA-HCM 170001886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

67085 17007581/HSCBA-HCM 170001887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực