STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67236 19013812/HSCBA-HN 190001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

67237 19013813/HSCBA-HN 190001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

67238 19013814/HSCBA-HN 190001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

67239 19012534/HSCBA-HCM 190000966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH Dung cụ trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

67240 19012680/HSCBA-HCM 190000967/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Bộ lấy mẫu hơi thở

Còn hiệu lực