STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67251 19012890/HSCBA-HN 190000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

67252 19012715/HSCBA-HN 190000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

67253 19012897/HSCBA-HN 190000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

67254 19011923/HSCBMB-HN 190000057/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB

Còn hiệu lực

67255 19012713/HSCBA-HN 190000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ taro dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực