STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67261 18009872/HSCBA-HN 180000212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BCH Miếng dán giữ ấm

Còn hiệu lực

67262 18009870/HSCBA-HN 180000213/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Điện cực dùng cho máy điện giải ILYTE

Còn hiệu lực

67263 18009155/HSCBA-HCM 180000240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ đặt nội khí quản MacIntosh

Còn hiệu lực

67264 18009146/HSCBA-HCM 180000241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH HỌ KẸP MẠCH MÁU ĐƠN

Còn hiệu lực

67265 18009147/HSCBA-HCM 180000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH HỌ KẸP MẠCH MÁU ĐÔI

Còn hiệu lực