STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67266 19011993/HSCBA-HCM 190000315/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bao, Đai nẹp bảo vệ cổ chân

Còn hiệu lực

67267 19012002/HSCBA-HCM 190000316/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng chỉnh hình ngón chân

Còn hiệu lực

67268 19012000/HSCBA-HCM 190000317/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bao đeo bảo vệ cổ tay

Còn hiệu lực

67269 19011999/HSCBA-HCM 190000318/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng treo cố định tay siêu nhẹ

Còn hiệu lực

67270 19011998/HSCBA-HCM 190000319/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đai lưng, bụng

Còn hiệu lực