STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67286 18011759/HSCBA-HN 180001955/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Hệ thống tập PHCN toàn thân

Còn hiệu lực

67287 18011760/HSCBA-HN 180001956/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Tủ sấy nến paraffin (Tủ giữ ấm paraffin).

Còn hiệu lực

67288 18011761/HSCBA-HN 180001957/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Thiết bị nung chảy paraffin (Nồi nấu nến Paraffin)

Còn hiệu lực

67289 18011764/HSCBA-HN 180001959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH KHUÊ Vớ y khoa các loại

Còn hiệu lực

67290 18011771/HSCBA-HN 180001960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Đồ nội thất y tế

Còn hiệu lực