STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67301 18000517/HSCBMB-NA 180000007/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM NGHỆ AN

Còn hiệu lực

67302 18011031/HSCBA-HCM 180001992/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Ghế phẫu thuật

Còn hiệu lực

67303 18011032/HSCBA-HCM 180001993/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Ghế phẫu thuật dùng cho bác sĩ

Còn hiệu lực

67304 18011033/HSCBA-HCM 180001994/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Ghế phẫu thuật dùng cho trợ lý bác sĩ

Còn hiệu lực

67305 18011037/HSCBA-HCM 180001995/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Ghế nha khoa

Còn hiệu lực