STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67306 18011050/HSCBA-HCM 180002001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Ống nghe y khoa, máy đo huyết áp thuỷ ngân, đèn soi tai và búa đo phản xạ

Còn hiệu lực

67307 18011054/HSCBA-HCM 180002004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67308 18011055/HSCBA-HCM 180002005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đầu nối cho tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67309 18011056/HSCBA-HCM 180002006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Turbin cho tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67310 18011057/HSCBA-HCM 180002007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Motor tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực