STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67311 18011056/HSCBA-HCM 180002006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Turbin cho tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67312 18011057/HSCBA-HCM 180002007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Motor tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

67313 18011058/HSCBA-HCM 180002008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đèn chiếu sáng ghế nha

Còn hiệu lực

67314 18011061/HSCBA-HCM 180002010/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

67315 18011064/HSCBA-HCM 180002011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim X-Quang khô y tế Drypix Edge

Còn hiệu lực