STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67316 18011065/HSCBA-HCM 180002012/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bình dẫn lưu dịch màng phổi kèm dây nối

Còn hiệu lực

67317 18011076/HSCBA-HCM 180002013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Chai nước muối xịt mũi

Còn hiệu lực

67318 18011077/HSCBA-HCM 180002014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC Găng tay kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

67319 18011078/HSCBA-HCM 180002015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

67320 18011080/HSCBA-HCM 180002016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Màn hình và máy in SONY dùng trong y tế

Còn hiệu lực