STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67321 18011078/HSCBA-HCM 180002015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

67322 18011080/HSCBA-HCM 180002016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Màn hình và máy in SONY dùng trong y tế

Còn hiệu lực

67323 18011516/HSCBA-HN 180001916/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET Nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

67324 18011638/HSCBA-HN 180001917/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

67325 18011654/HSCBA-HN 180001919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Xe đẩy cáng bệnh nhân

Còn hiệu lực