STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67336 18011678/HSCBA-HN 180001878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi sắc thuốc đông y

Còn hiệu lực

67337 18011709/HSCBA-HN 180001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

67338 18011710/HSCBA-HN 180001908/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

67339 18011711/HSCBA-HN 180001909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

67340 18011769/HSCBA-HN 180001911/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực