STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67341 18011699/HSCBA-HN 180001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

67342 18011700/HSCBA-HN 180001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN SINH VÀ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

67343 18011704/HSCBA-HN 180001890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

67344 18011701/HSCBA-HN 180001891/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

67345 18011702/HSCBA-HN 180001892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực