STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67371 18010696/HSCBA-HCM 180001847/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ

Còn hiệu lực

67372 18011538/HSCBA-HN 180001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Máy phân tích sinh hóa (Model: CHEM TOUCH) và Phụ kiện vật tư của máy sinh hóa (Phục vụ sửa chữa bảo dưỡng)

Còn hiệu lực

67373 18011533/HSCBA-HN 180001768/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

67374 18011535/HSCBA-HN 180001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bàn mổ

Còn hiệu lực

67375 18011534/HSCBA-HN 180001770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực