STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67376 18011700/HSCBA-HN 180001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN SINH VÀ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

67377 18011704/HSCBA-HN 180001890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

67378 18011701/HSCBA-HN 180001891/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

67379 18011702/HSCBA-HN 180001892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

67380 18011684/HSCBA-HN 180001893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Khay đo tốc độ máu lắng thủ công có chia vạch

Còn hiệu lực