STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67381 18011637/HSCBA-HN 180001845/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 9 kiểu tập

Còn hiệu lực

67382 18011644/HSCBA-HN 180001846/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

67383 18011645/HSCBA-HN 180001847/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Xe đẩy dụng cụ tiêm truyền nhựa

Còn hiệu lực

67384 18001263/HSCBA-BD 180000071/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Cuvette chứa mẫu

Còn hiệu lực

67385 18000823/HSCBA-LA 180000008/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT TÚI ÉP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực