STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67506 19012532/HSCBA-HN 190000100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Bàn Mayo để dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

67507 19012531/HSCBA-HN 190000101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Tủ/ Kệ đẩy dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

67508 19012484/HSCBA-HN 190000102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Hệ thống Real Time PCR

Còn hiệu lực

67509 19011687/HSCBA-HCM 190000077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Đèn phẫu thuật có camera

Còn hiệu lực

67510 19000070/HSCBA-NA 190000001/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG DUNG DỊCH NHỎ MŨI TAI PUKA HAPPY

Còn hiệu lực