STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67546 19000205/HSHNPL-BYT 19000462/BYT-CCHNPL

ĐÀO ĐÌNH KHOA

Còn hiệu lực

67547 19000203/HSHNPL-BYT 19000460/BYT-CCHNPL

BÙI HỮU THỊNH

Còn hiệu lực

67548 19000200/HSHNPL-BYT 19000458/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

67549 19000199/HSHNPL-BYT 19000456/BYT-CCHNPL

NGUYỄN MẠNH HẢI

Còn hiệu lực

67550 19000198/HSHNPL-BYT 19000454/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG VĂN VƯỢNG

Còn hiệu lực