STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67551 19000192/HSHNPL-BYT 19000444/BYT-CCHNPL

ĐỖ HỮU VIỆT

Còn hiệu lực

67552 19000190/HSHNPL-BYT 19000442/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ THỌ

Còn hiệu lực

67553 19000188/HSHNPL-BYT 19000440/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Còn hiệu lực

67554 19000187/HSHNPL-BYT 19000438/BYT-CCHNPL

HỒ ANH TUẤN

Còn hiệu lực

67555 19000184/HSHNPL-BYT 19000436/BYT-CCHNPL

HỨA PHÚ DOÃN

Còn hiệu lực