STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67556 19000183/HSHNPL-BYT 19000434/BYT-CCHNPL

HOÀNG THU PHƯƠNG

Còn hiệu lực

67557 19000181/HSHNPL-BYT 19000432/BYT-CCHNPL

TRẦN TIẾN LÂM

Còn hiệu lực

67558 19000178/HSHNPL-BYT 19000430/BYT-CCHNPL

ĐÀO ĐÌNH KHÔI

Còn hiệu lực

67559 19013630/HSCBA-HN 190001063/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Đai khớp vai A6

Còn hiệu lực

67560 19013629/HSCBA-HN 190001064/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Bộ dụng cụ hỗ trợ thay khớp gối nhân tạo Unity

Còn hiệu lực