STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67571 19012606/HSCBA-HCM 190000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Thuốc thử dùng cho Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực

67572 19009302/HSCBMB-HCM 190000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT

Còn hiệu lực

67573 19009301/HSCBMB-HCM 190000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUẤN ĐẠT

Còn hiệu lực

67574 19000017/HSCBA-TB 190000007/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán y tế

Còn hiệu lực

67575 19000018/HSCBA-TB 190000006/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM BÀN KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực