STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67586 19012601/HSCBA-HCM 190000853/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường nuôi cấy đổ sẵn

Còn hiệu lực

67587 19012616/HSCBA-HCM 190000854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Giường điện 3 động cơ

Còn hiệu lực

67588 19012513/HSCBA-HCM 190000855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

67589 19012591/HSCBA-HCM 190000856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Màng lọc khí

Còn hiệu lực

67590 19012613/HSCBA-HCM 190000857/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy quét phim X-quang và phụ kiện

Còn hiệu lực