STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67651 19012602/HSCBA-HCM 190000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Đèn khám Tai mũi họng

Còn hiệu lực

67652 19012605/HSCBA-HCM 190000848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Đèn khe khám mắt

Còn hiệu lực

67653 19012612/HSCBA-HCM 190000849/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Hóa chất đánh giá hiệu năng dùng cho máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

67654 19012614/HSCBA-HCM 190000850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Ghế khám Tai mũi họng

Còn hiệu lực

67655 19012608/HSCBA-HCM 190000851/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực