STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66 000.00.04.G18-240219-0006 240000019/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-240215-0001 240000259/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Nhỏ mũi - Họng

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-240130-0016 240000346/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HASU NO HANA Cốc nguyệt san

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-240216-0013 240000258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ soi thanh quản

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-240216-0012 240000257/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi

Còn hiệu lực