STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66 000.00.19.H29-220516-0019 220001652/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H29-220516-0005 220001651/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Vật liệu trám răng tạm thời

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H29-220513-0004 220001650/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Vật liệu bơm rửa nha khoa

Còn hiệu lực

69 000.00.04.G18-220511-0001 220002288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học

Còn hiệu lực

70 000.00.04.G18-220510-0027 220002287/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học

Còn hiệu lực