STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73886 18010304/HSCBA-HN 180000669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC Nozovent anti –snoring spray, 30ml

Còn hiệu lực

73887 18009703/HSCBA-HCM 180000761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Các dụng cụ phẫu thuật dùng trong y tế

Còn hiệu lực

73888 18009693/HSCBA-HCM 180000762/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN NÚT CHẶN KIM LUỒN

Còn hiệu lực

73889 18009695/HSCBA-HCM 180000763/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

73890 18009696/HSCBA-HCM 180000764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Thiết bị làm nóng, các loại, các cỡ

Còn hiệu lực