STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73921 18009837/HSCBA-HCM 180000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Máy tẩy tế bào chết - Circle peeling pro

Còn hiệu lực

73922 18008930/HSCBMB-HCM 180000092/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG

Còn hiệu lực

73923 18009713/HSCBA-HCM 180000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA GHẾ BỆNH NHÂN - MULTIPLE MEDICAL RECLINER L'ZA

Còn hiệu lực

73924 18009747/HSCBA-HCM 180000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Bàn và ghế, khám/điều trị, TMH (tai mũi họng)

Còn hiệu lực

73925 18009757/HSCBA-HCM 180000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Vớ y khoa các loại, các cỡ

Còn hiệu lực