STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73926 18009758/HSCBA-HCM 180000842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng bảo vệ tay, chân các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

73927 18009759/HSCBA-HCM 180000843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dụng cụ hỗ trợ cột sống các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

73928 18009783/HSCBA-HCM 180000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Xe Đẩy Thuốc Y Tế

Còn hiệu lực

73929 18009786/HSCBA-HCM 180000845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Bàn khám/điều trị, TMH (tai mũi họng)

Còn hiệu lực

73930 18009787/HSCBA-HCM 180000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Đèn khám đội đầu

Còn hiệu lực