STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73946 18010396/HSCBA-HN 180000718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Miếng dán hạ sốt Koolfever

Còn hiệu lực

73947 18010406/HSCBA-HN 180000721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Ống nội soi tai mũi họng loại ống mềm

Còn hiệu lực

73948 18010407/HSCBA-HN 180000722/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Đầu camera nội soi

Còn hiệu lực

73949 18010408/HSCBA-HN 180000723/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Bộ xử lý hình ảnh

Còn hiệu lực

73950 18010409/HSCBA-HN 180000724/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Màn hình nội soi

Còn hiệu lực