STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73956 18010422/HSCBA-HN 180000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

73957 18010423/HSCBA-HN 180000733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH TÚI NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

73958 18010424/HSCBA-HN 180000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Alpheta

Còn hiệu lực

73959 18010429/HSCBA-HN 180000735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Giấy siêu âm

Còn hiệu lực

73960 18010432/HSCBA-HN 180000737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực