STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74106 17009004/HSCBA-HN 170002344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP xông hút đờm nhớt

Còn hiệu lực

74107 17009003/HSCBA-HN 170002345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP DÂY NỐI 1ML

Còn hiệu lực

74108 17009013/HSCBA-HN 170002343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI ( Họ) Dụng cụ banh vén tổ chức

Còn hiệu lực

74109 17009002/HSCBA-HN 170002346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP đầu nối ba chạc

Còn hiệu lực

74110 17011399/HSCBMB-HN 170001150/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM

Còn hiệu lực