STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74146 17009125/HSCBA-HN 170002452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN XE ĐẨY DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

74147 17011413/HSCBMB-HN 170001165/PCBMB-HN

CHI NHÁNH SƠN TÂY - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂY BẮC

Còn hiệu lực

74148 17009116/HSCBA-HN 170002453/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM Máy lắc

Còn hiệu lực

74149 17009087/HSCBA-HN 170002454/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM Máy lắc tròn

Còn hiệu lực

74150 17009121/HSCBA-HN 170002455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM Máy ổn nhiệt bằng nước (Bể cách thủy)

Còn hiệu lực